1
Bạn cần hỗ trợ?
Wednesday, ວັນທີ 27 ເດືອນ 10 ປີ 2021
16:47 16/03/2016

Thông báo mời viết bài Hội thảo khoa học "Dạy và học các môn Lý luận Chính trị theo hướng phát huy năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam"

Thông báo mời viết bài Hội thảo khoa học "Dạy và học các môn Lý luận Chính trị theo hướng phát huy năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam"

Thông báo mời viết bài Hội thảo khoa học "Dạy và học các môn Lý luận Chính trị theo hướng phát huy năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam"

Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập (1986 - 2016), Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Vinh dự kiến tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “Dạy và học các môn Lý luận Chính trị theo hướng phát huy năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam”.

 

Hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá chặng đường 30 năm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, 30 năm phấn đấu đóng góp, cống hiến của đội ngũ các nhà khoa học, các giáo viên, giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị. Hội thảo cũng là diễn đàn để các nhà khoa học, quý thầy, cô giáo, các bạn học viên cao học, sinh viên trao đổi, đóng góp những ý kiến quý báu về lĩnh vực giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục hiện nay.

Để Hội thảo diễn ra có chất lượng cao, Hội đồng Khoa học - Đào tạo Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Vinh, Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, quý thầy, cô giáo, các bạn học viên, sinh viên viết bài, đóng góp ý kiến và tham gia hội thảo với thể lệ như sau:

1. Đối tượng tham dự: Các nhà khoa học, quản lý, lãnh đạo, các học giả, quý thầy cô giáo, các bạn học viên, sinh viên và tất cả mọi người quan tâm tới lĩnh vực giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong và ngoài nước.

2. Đăng ký và gửi bài: Thời hạn đăng ký tham dự và gửi bài: Trước ngày 15 tháng 3 năm 2016. Bài viết gửi qua một trong số các địa chỉ email sau đây: ntsdhv@gmail.comdinh2008dhv@yahoo.com.vn,quangdhv@yahoo.com.vn.

3. Quy định bài viết: Bài viết đúng chủ đề, tập trung vào các vấn đề lý luận và thực tiễn trong giảng dạy, học tập các môn Lý luận Chính trị.

Phần tóm tắt không quá 200 từ, được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Bài viết đầy đủ không quá 5.000 từ, được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, giãn dòng 1.5. Họ tên, học vị, chức danh khoa học, nơi công tác của tác giả cần được ghi ở đầu bài viết, sau tiêu đề của bài. Mỗi bài viết đầy đủ phải có 5 từ khóa, trình bày theo thứ tự alphabet, viết sau phần tóm tắt.

Các đoạn trích dẫn trong bài để trong ngoặc kép, không in nghiêng. Trích dẫn phải chính xác, người viết phải tự chịu trách nhiệm cá nhân về phần trích dẫn. Chú thích trích dẫn đặt cuối mỗi trang. Tài liệu tham khảo để ở cuối bài có đánh số thứ tự và trình bày theo trình tự sau: Tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu tham khảo (in nghiêng), tên nhà xuất bản, nơi xuất bản.

4. Quy trình biên tập

Các bài được xét duyệt, có nội dung tốt sẽ được in trong Kỷ yếu của Hội thảo. Ban Tổ chức sẽ không phản hồi đối với những bài không đạt yêu cầu, không được chấp nhận.

Các bài tham gia hội thảo đều được ít nhất 2 thành viên trong Ban Nội dung của Hội thảo xét duyệt, nếu có yêu cầu chỉnh sửa, Ban Tổ chức sẽ gửi lại tác giả để hoàn thiện và gửi lại trong vòng 2 tuần kể từ sau khi nộp bài đầy đủ (như lịch nêu trên).

5. Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian dự kiến: Tháng 9 năm 2016 (1 ngày).

Địa điểm dự kiến: Hội trường A, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

                                                                                                                                                                                     Ban Tổ chức

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

ສະຖາບັນການຮ່ວມມື
© 2015 ລິຂະສິດຂອງໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລວິງ
ຕັ້ງຢູ່: ເລກທີ 182 ຖະໜົນເລຢວນ - ນະຄອນວິງ - ແຂວງເຫງ້ອານ
ໂທລະສັບ: (038)3855452 - Fax: (038)3855269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
ຮັບຜິດຊອບດ້ານເນື້ອໃນ: ສຈ.ດຣ.ອາຈານດີເດັ່ນ. ດິງຊວນຄວາ
ລະບຸລະອຽດ “ ປະຕູຂ່າວສານມະຫາວິທະຍາໄລວິງ” ເມື່ອນຳໃຊ້ເນື້ອໃນຄືນອີກຢູ່ປະຕູຂ່າວສານ.